Muzikinis linkėjimas 2014

2014 m. įvyko du koncertai: liepos 4 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje ir gruodžio 17 d. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.

Koncerto atlikėjai2014 m. liepos 4 d. vakarą paramos koncertas „Muzikinis linkėjimas“, skirtas palaikyti ir paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, suskambo jau penktąjį kartą. Šįsyk atlikėjai muzikos garsais užpildė Šv. Kotrynos bažnyčios erdvę ‒ „Muzikinis linkėjimas“ šiais metais gavo ypatingą galimybę tapti jubiliejinio ‒ XX Kristupo vasaros festivalio dalimi.

Koncerte pasirodę jaunieji atlikėjai klausytojams dovanojo rinktinius klasikinės muzikos kūrinius bei improvizacijas, o vakaro vedėjas aktorius Dominykas Vaitiekūnas supažindino su labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ veikla.

Dėkojame visiems svečiams, prisidėjusiems prie „Muzikinio linkėjimo“ idėjos nuoširdžiais plojimais ir palaikymu, bei labdaros ir paramos fondui „Rugutė“ paaukojusiems 1522 litus.

Ypatingai dėkojame Kristupo vasaros festivaliui už pasitikėjimą ir neįkainojamą galimybę koncertą rengti Šv. Kotrynos bažnyčioje. Viliamės, kad šis bendradarbiavimas taps gražia tradicija.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atlikėjams: smuikininkei Daliai Kuznecovaitei ir altininkei Ievai Sruogytei, vibrafonininkui Mariui Šinkūnui, pianistei Julijai Sadaunykaitei, saksofoninkui Leonardui Pilkauskui ir vokalistui Jurgiui Baltrušaičiui, dueto „Flip“ nariams: fleitininkei Eglei Janauskaitei ir pianistui Audriui Blažiūnui, Baltijos gitarų kvarteto atlikėjams: Sauliui S. Lipčiui, Sergej Krinicin, Zigmui Čepulėnui ir Chris Rubens. Ačiū už muziką, nuoširdumą ir dovanotą laiką.

Nepaprastai dėkojame renginio vedėjui aktoriui Dominykui Vaitiekūnui, tapusiam neatskiriama „Muzikinio linkėjimo“ koncertų dalimi.

Dėkojame ištikimajam koncerto rėmėjui UAB „Vilniaus Skaitmeninė Spauda“, jau ne pirmus metus padedančiam skleisti žinią apie „Muzikinį linkėjimą“ ir dovanojančiam koncerto afišas.

Nuoširdžiai dėkojame dizainerei Vaidonei Dabriškaitei, nuo pirmųjų metų kuriančiai „Muzikinio linkėjimo“ stilių: koncerto simbolį, afišų, programėlių ir internetinės svetainės dizainą.

Iš visos širdies dėkojame Viktorijai Kalaimaitei, pasitikusiai koncerto svečius su šypsena ir pluoštu „Muzikinio linkėjimo“ programėlių.

Dėkojame visiems, kurie palaikymu ir darbais prisideda prie „Muzikinio linkėjimo“ gyvavimo.

Koncerto nuotraukos – galerijoje.

Koncerto atlikėjai2014 m. gruodžio 17 d. vakarą paramos koncertas „Muzikinis linkėjimas“, skirtas palaikyti ir paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, suskambo jau šeštą kartą. Renginys, iki šiol vykęs vasarą, pirmą kartą duris atvėrė prieš gražiausias žiemos šventes.

Koncerte pasirodę jaunieji atlikėjai klausytojams dovanojo klasikinės muzikos kūrinius, pažėrė netikėtų klasikos ir džiazo improvizacijų.

Dėkojame visiems svečiams, prisidėjusiems prie „Muzikinio linkėjimo“ idėjos nuoširdžiais plojimais ir palaikymu bei labdaros ir paramos fondui „Rugutė“ paaukojusiems 1050 litų.

Nuoširdžiai dėkojame Vytauto Kasiulio muziejui, jo direktorei Ilonai Mažeikienei bei darbuotojams, suteikusiems galimybę koncertui skambėti jaukioje muziejaus salėje ir padėjusiems renginio metu.

Šį kartą koncertas neapsiėjo be netikėtumų. Apsirgusi „Muzikiniame linkėjime“ negalėjo dalyvauti smuikininkė Dalia Kuznecovaitė, į Lietuvą iš Prancūzijos grįžusi dėl šio koncerto, todėl Gabrielio Fauré „Lopšinę“ Gerūta Griniūtė atliko su fleitininku Pauliumi Gefenu. O saksofoninkui Dominykui Grigaliūnui ir pianistei Akvilei Šileikatei atlikti savo programos neleido prieš koncertą netikėtai sulūžęs Dominyko saksofonas… Čia į pagalbą suskubo klarnetininkas Rimvydas Savickas, atlikęs Bélos Kovácso kūrinį „Hommage à Manuel de Falla“. Taip pat Rimvydas drauge su Pauliumi klausytojus nudžiugino Johano Sebastian Bacho invencija dviem balsams Nr. 8 ir Georgo Firedricho Fuchso dueto fleitai ir klarnetui Nr. 2 I dalimi.

Džiugu, kad net ir negalėjusi skambinti fortepijonu, pianistė Akvilė Šileikaitė vis tiek atskubėjo į koncertą ir prisidėjo nuoširdžiu palaikymu, dalindama klausytojams programėles.

Esame laimingi ir iš visos širdies dėkojame muzikanatams, tikintiems „Muzikinio linkėjimo“ idėja: džiazo muzikos gūsį į koncertą įnešusiam pianistui Gediminui Gefenui; ne kartą scenoje pasirdožiusiam ir spalvingą programą paruošusiam fleitininkui Pauliui Gefenui; Jomantei Šležaitei, balsu ir temperamentu uždegusiai klausytojų širdis; charizmatiškajam Vaidriui Smilinskui, ne tik sėdusiam prie fortepijono, bet ir sudrebinusiam koncerto salės sienas galingu baritonu; pianistei Neringai Valuntonytei, grojusiai kartu su Vaidriumi; styginių kvarteto „Adora“ atlikėjams: smuikininkui Simui Tankevičiui, smuikininkei Aistei Birvydaitei, altininkui Jurgiui Juozapaičiui ir violončelininkei Ignei Pikalavičiūtei, esantiems kartu su „Muzikiniu linkėjimu“ nuo pirmųjų metų. Ačiū už muziką, pagalbą vaikams ir skirtą laiką.

Dėkojame ištikimajam koncerto rėmėjui UAB „Vilniaus Skaitmeninė Spauda“, jau ne pirmus metus padedančiam skleisti žinią apie „Muzikinį linkėjimą“ ir dovanojančiam koncerto afišas.

Nuoširdžiai dėkojame dizainerei Vaidonei Dabriškaitei, nuo pirmųjų metų kuriančiai „Muzikinio linkėjimo“ stilių: koncerto simbolį, afišų, programėlių ir internetinės svetainės dizainą.

Ačiū savanorei Eglei už „Muzikinio linkėjimo“ programėlių bei lankstinukų dalinimą ir dėmesingumą koncerto klausytojams.

Dėkojame visiems, kurie palaikymu ir darbais prisideda prie „Muzikinio linkėjimo“ gyvavimo!

Koncerto nuotraukos – galerijoje.